Biuletyn OLPP

Skład biuletynu pracowniczego dla spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych. W styczniu 2012 powstał 15ty już numer!

Na potrzeby biuletynu zostało stworzone logo – OLPP Info..