Redesign logo „Radość”

Unowocześnienie logotypu firmy z 20letnią tradycją z maksymalnym zachowaniem elementów charakterystycznych – symboli drzewa i domu..