WSBS Systemy Informatyczne

Lifting strony www firmy WSBS Systemy Informatyczne. Celem było zachowanie dotychczasowego charakteru strony a jednocześnie unowocześnienie wyglądu i obsługi przez system CMS..