WSBS – wizytówki

Wizytówki wydrukowane na przezroczystym PCV 0,4 mm. Tył „szroniony”.