WSKiMS im. J. Giedroycia

Projektowanie i druk materiałów reklamowych przez 3 lata – broszury reklamowe, plakaty okolicznościowe, ulotki, foldery, stoiska targowe, gadżety reklamowe, wizytówki pracowników i kampania billboardowa w warszawskim metrze..