wspolpraca

OLPP

Jako współpracownik
Operatora Logistycznego Paliw Płynnych i PERN S.A.

Tworzyłem przez 7 lat materiały promocyjne i reklamowe,

Nadzorowałem działania reklamowe i komunikacyjne
w 22 bazach paliw

a także tworzyłem i wydawałem miesięcznik OLPP News.

Wydawany regularnie, z własną unikalną szatą graficzną i infografikami

Ready to create something amazing?

Lets Work Together

Get In Touch